the Modeling door Claar Griffioen
       ︎
“Reizen per schip werd ooit als een hachelijke onderneming beschouwd. De kans dat het vaartuig met bemanning en al van de wereld zou varen werd groot geacht. Men geloofde immers dat de aarde plat was. Iedereen die daarover andere ideeën had, werd voor gek verklaard. Want de dingen zijn immers zoals je ze waarneemt. Wanneer we naar een foto van de planeet aarde kijken, ervaren we haar niet als een platte schijf, maar als bol. Roepen we onszelf hierbij tot de orde van de zichtbare werkelijkheid, dan zien we een plat vlak. We zijn in staat om te spelen met dimensies. We ervaren verbeeldingskracht”

De schepping van werelden
De serie is het resultaat van een intensieve zoektocht van de kunstenaar om op gecontroleerde wijze fysisch-chemische reacties te laten ontstaan die een specifieke grafische configuratie genereren. In de beslotenheid van zijn atelier werkte de kunstenaar maandenlang aan zijn minutieuze test-opstellingen. Als een hedendaags alchemist onderzocht hij met de instrumenten en de knowhow van de moderne tijd, of het mogelijk was om materie te transformeren naar beelden die de gebruikte techniek zou ontstijgen.
De chemische interacties van de verschillende stoffen leverden uiteindelijk voorstellingen op met de door de kunstenaar beoogde artisticiteit en functionaliteit. Geconstrueerde – in tijd gestolde – werelden in een imaginaire tijdcapsule die ons een beeld geven van eindigheid.

De serie
Op een zwarte achtergrond lichten de cirkels op die hoewel ze duidelijk van elkaar verschillen, toch doen denken aan onze vertrouwde wereldbol. Deze acht Sferen onder de serienaam The modeling, hebben elk een kenmerkend oppervlak waar de kunstenaar als ondertitel een eigen teken aan heeft verbonden. Bewust geen namen omdat die zouden verwijzen naar een bestaand begrip waardoor het beeld belast zou worden. Men kan op deze manier ongestoord tot persoonlijke associaties komen. De serietitel The modeling verwijst naar een proces van denken waarbij je met een onbevangen blik kijkt naar een werkelijkheid die ons voorstellingsvermogen voortdurend uitdaagt. De serie laat een onpeilbare dynamiek van grote schoonheid zien.

Filosofie
Wanneer je onze eigen planeet met de bekende continenten naast de werelden uit The modeling zou projecteren zal deze zich naadloos voegen in de buitenaardse uitstraling van de andere. Daarmee lijkt de aarde voor ons net zo onbereikbaar geworden. We beleven ruimte, tijd en materie waar alles uit is ontstaan. Deze grootsheid doet de mens altijd verzuchten zich nietig te voelen. Het zijn slechts kleine momenten van nederigheid want al snel keert hij terug in zijn rol van machthebber die met al zijn verworven technologie, wil beheersen, controleren en voorspellen. Maar op de achtergrond zal altijd het verlangen blijven naar onverhulde pure schoonheid, want daarin huist het leven.

Claar Griffioen,
Oktober 2016